Fler blir dåligt bemötta inom vården

Anmälningarna till landets patientnämnder om dåligt bemötande inom vården har på fyra år ökat med drygt 40 procent. Det rapporterar Vetenskapsradions program Kropp & Själ.

Ökningen kan till och med vara ännu större, eftersom anmälningar om dåligt bemötande ofta sorteras in under andra klagomålsrubriker, och då inte syns i statistiken.

Anmälningar om missnöje med bemötande, kommunikation och information har ökat från 2 591 år 2000 till 3 516 år 2003.

Till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kan man inte längre anmäla endast dåligt bemötande, men även där har antalet anmälningar generellt ökat med runt 10 procent under det senaste året.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man som följd av de ökande anmälningarna skapat ett digitalt rollspel byggt på patientärenden, och hela sjukhuset får nu utbildas i patientbemötande. Ett respektfullt bemötande har bevisat positiv inverkan på människors tillfrisknande och immunförsvar.