Ökat tryck på kvinnojouren i Västerås

Varje vecka tvingas Kvinnojouren i Västerås neka hjälp till behövande kvinnor. Trycket på jouren har ökat. Från 2003 till 2004 ökade antalet telefonsamtal med nästan 200, till 1160.

Det är många som inte får plats på kvinnorjouren i Västerås. Resurserna är begränsade och då man bara har plats för tre kvinnor samtidigt kan man långt ifrån hjälpa alla. Förra veckan fick man neka flera kvinnor, kvinnor med små barn och ingenstans att ta vägen, och det här är nått som händer vecka efter vecka, säger en av frivilligarbetarna, Solvei Olsson.

Hon berättar att debatten just nu om mäns våld mot kvinnor gett lite mer pengar och också gjort att fler faktiskt vågar ta steget och höra av sig. Att rädslan, att anmäla sin våldsamma man, minskat.

Men trots att fler vågar anmäla får alltså långt ifrån alla plats.

-Vi kommer aldrig att kunna täcka behoven, det finns inte en chans. Då får de upplåta slottet åt oss, eller någonting sådant, säger Solvei Olsson till P4 Västmanland.