Process mot Wargöns bruk?

De anställda vid Wargöns bruk som har drabbats av Parkinsons sjukdom, kommer troligen att driva en rättslig process mot företaget. I alla fall om det kan bevisas att det finns ett samband mellan det giftiga ämne de arbetade med och Parkinsons sjukdom.