Sen vår hotar bina

3:25 min

Att våren är flera veckor försenad har skapat problem för alla bin och biodlare. Det finns ingen mat när bina vaknar efter vinterdvalan.

Det och andra hot mot bina diskuteras när Sveriges biodlares riksförbund har konferens i Örebro.

– Det värsta som kan hända nu är att bina svälter ihjäl, det säger Marita Delvert, ordförande i Sveriges biodlares riksförbund.

Och försvinner bina så hotas hela ekossystemet. Bär och blommor kan försvinna. Och det är inte bara den sena våren som kan skada bisamhällena. Även klimatförändingar och nya sjukdomar.

Det behövs mer forskning, anser Sveriges biodlares riksförbund och välkomnar beskedet att regeringen i dag föreslår en utökning av budgeten för honungsprogrammet från fem till sju miljoner kronor per år till EU-kommissionen.

Förslaget till svenskt honungsprogram innebär bland annat mer pengar till tekniskt stöd till biodlare, tillämpad forskning, bekämpning av varroakvalstret samt till att utöka antalet bisamhällen.

– Det visar att kunskapen kring vad bina och pollineringen betyder har växt, säger Marita Delvert.