Regeringen arbetar för tågorder till Bombardier

En ny tågorder skulle kunna ge Bombardiers fabrik i Kalmar tillverkning ett år till. Det är Region Skåne som planerar att köpa in åtta nya Öresundståg och regeringen med infrastrukturminister Ulrika Messing i spetsen vill nu att Bombardier ska förlägga ordern till Kalmarfabriken.

Det här är uppgifter som Barometern skriver om idag. Bombardiers Informationschef på Sverigekontoret, Christian Schmidt, säger dock till tidningen att tillverkningen av de nya tågen förmodligen kommer hamna i en tysk fabrik.