Sörmland

Stora löneskillnader beroende på etnisk bakgrund

1:26 min

Personer födda i utomeuropeiska länder tjänar ofta mindre än svenskfödda kollegor fastän de gör samma jobb. Det visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Enligt rapporten från IFAU så är löneskillnaden som allra störst bland de som är högskoleutbildade.

I den gruppen är den genomsnittliga ingångslönen 19 procent lägre för personer som är födda i länder utanför västvärlden jämfört med svenskfödda.

Bland lågutbildade är löneskillnaderna något mindre.

För gruppen med allra lägst utbildning är ingångslönen 16 procent lägre för personer som är födda i länder utanför västvärlden jämfört med svenskfödda.

Deria Akrawi i Eskilstuna kommer ursprungligen från Irak och hon har själv erfarenhet av att få en lägre lön på grund av sitt ursprung.

– Ja, självklart att det här förekommer på de flesta jobb att de tycker nej det här är inte så men tyvärr är det så. Och det ser vi.

 Har du själv någon erfarenhet av det här?

– Absolut, absolut det har jag. Jag har inte bara jobbat med ett jobb. Jag har ju haft flera jobb och då tycker jag faktiskt att det har varit så. Tyvärr det har varit det, säger Deria Akrawi.

Enligt Tove Eliasson som är doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet och den som skrivit IFAU-rapporten så kan löneskillnaderna till viss del förklaras av att de berörda kanske inte kan språket och inte heller förstår hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, och att det då blir lägrte ingånslöner.

– Det jag kan tycka är anmärkningsvärt är hur långsamt de här grupperna närmar sig svenskarnas löner, att det efter 30 år fortfarande är ett ganska stort glapp. Och jag kan inte direkt säga varför det är så, säger Tove Eliasson.