Omar Mustafa lämnar samtliga S-uppdrag

1:40 min

Omar Mustafa som är nyinvald ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse och som blivit ifrågasatt för att han samtidigt är ordförande i Islamiska förbundet lämnar alla sina uppdrag i partiet. Det beskedet gav han under lördagskvällen.

– Situationen blev ohållbar, den senaste veckans utveckling gör att Omar inte hade kunnat göra ett bra arbete i partistyrelsen, säger Veronica Palm, som är ordförande i Stockholms arbetarkommun.

Kritiken mot Omar Mustafa har främst handlat om att han, som ordförande i Islamiska förbundet, bjudit in både antisemiter och homofober till olika konferenser.

Själv har Mustafa sagt att syftet med att bjuda in de kontroversiella talarna var att föra en dialog och att han tar avstånd från antisemitiska yttringar.

Omar Mustafa har fått kritik från flera socialdemokrater och under lördagskvällen hade Stockholms arbetarkommuns ledning ett möte med honom, där han uppmanades att avgå från partistyrelsen.

– Hela situationen är jättetråkig för Socialdemokraterna. Sedan tror jag att ha gjorde det enda rätta i det här läget. Förtroendet för honom var så pass naggat i kanten att det hade varit svårt att vara kvar, säger Anders Selin, förbundsordförande i HBT-socialdemokrater Sverige.

Ekot har försökt att nå Mustafa utan framgång, men i ett skriftligt uttalande skriver han: 

"Partiledningen menar att man inte kan förena ett partiuppdrag och ett uppdrag i det muslimska civilsamhället. Partiledningens uppfattning är inte bara beklagligt, det är även en skrämmande signal till muslimer och andra troende socialdemokrater. Jag uppfattar att partiledningen därmed inte har förtroende för mig och tvingar mig att lämna samtliga uppdrag i partiet."

Carina Hägg, socialdemokratisk riksdagsledamot som var den första högre partiföreträdaren att kräva Omar Mustafas avgång, är lättad i kväll.

– Jag är lättad över det här beslutet, jag tycker att det är den rimliga utgången. Det var ett besked som hade kommit förr eller senare, nu kom det i kväll, säger Hägg.

Veronica Palm, ordförande för Stockholms arbetarkommun som nominerade Omar Mustafa, ser anledning till viss självkritik.

– Nu i efterhand med facit i hand gjorde vi nog inte en riktig bedömning. Vi borde ha gjort en annan bedömning och det är därför jag i dag har uppmanat Omar Mustafa att lämna partistyrelsen.