Kommentar: "Röstvärvaren blev en bitter kritiker"

1:01 min

Ekots inrikespolitiske kommentator Tomas Ramberg kommenterar Omar Mustafas avgång.  

Omar Mustafas öde är ytterligare ett exempel på hur stressad mediehantering kör över partiorganisationernas traditionella beslutsprocesser.

Omar Mustafa har utvalts och nominerats av ett partidistrikt och sedan stadgeenligt valts till partistyrelsen i det stora socialdemokratiska partiet på ordinarie kongress.

Sedan går det bara en vecka av medial upprördhet så sparkas han utan någon utförligare politisk motivering. Veronica Palm, VU-ledamot och ordförande i partiets stockholmsdistrikt, nöjde sig med att säga att ”situationen blivit ohållbar” till följd av ”rykten, anklagelser och frågetecken”.  

Hon meddelade inte om hon har någon kritik att rikta mot Omar Mustafa själv eller hans värderingar. Vilket ytterligare förstärker bilden av att det rör sig om ren mediehantering. 

Det finns många frågetecken kring hur partiorganen skött fallet. Omar Mustafa är samma person i dag som han var när Veronica Palm och hennes partikamrater bestämde sig för att han var en god representant för det socialdemokratiska partiet. De visste vem han var och vad han stod för.

Man kan således knappast klandra Mustafa för att det gått som det gått, det är inte han som har förändrats.

Kritiken mot Mustafa har inte i första hand handlat om hans egna åsikter utan om antisemitiska och homofoba personer han haft samarbete med eller uttryckt sig ursäktande om. Och om vissa åsikter i den organisation han leder.

Möjligen ansåg de socialdemokrater som lyfte upp Omar Mustafa att han är helt i linje med partiets värderingar. Och framför allt: Att han skulle mobilisera väljare åt partiet i miljöer där de traditionella svenska partierna har svårt att över huvud taget få folk att gå till valurnorna.

Hur som helst blev effekten den motsatta. Mustafa försöker själv spela på detta i sitt avskedsbrev, publicerat av Aftonbladet, när han hävdar att ”partiledningens uppfattning…är en skrämmande signal till muslimer och andra troende socialdemokrater”.

Mannen som skulle blivit en röstvärvare blev en bitter kritiker.