Yoga hjälper mot hjärtflimmer

1:54 min

Människor som lider av förmaksflimmer i hjärtat kan få hjälp av medicinsk yoga. Det visar nya amerikanska och svenska studier.

– Vi ser att patienterna ökar sin livskvalitet. De mår mycket bättre efter att de gjort yoga i tre månader. Vi  ser också  att hjärtfrekvensen sjunker och att blodtrycket sjunker, säger sjuksköterskan Maria Nilsson vid Danderyds sjukhus, som har gjort den svenska delen av studien.

Patienterna fick delta i ett medicinskt yogaprogram med enklare rörelser och andningsövningar en gång i veckan under tolv veckor. De fick också ett frågeformulär med hälsofrågor. En av deltagarna var Eric Bergström vars hjärta inte ville hålla en lugn takt, trots medicinering.

--Det känns väl ungefär som om man försöker stänga in en hare i en säck. Att den hoppar och sprattlar åt alla håll. Man känner av hjärtat hela tiden vare sig man rör sig eller ligger still. Att det hoppar åt alla håll, orytmiskt. Det kan slå väldigt fort och sen så slutar det slå någon sekund och sen kör det igång. Man känner att man har ett hjärta helt enkelt, annars känner man ju inte av det, säger han.

Hur påverkar det ditt liv?

--Ja, jag får ju tänka mig för lite grann, för man är ju inte lika fysiskt stark. Om jag far runt på jobbet som jag gör, vi har en ganska stor arbetsplats och om jag springer runt i trapporna får jag tänka mig för, för det kan bli svart.

Syftet med yogaprogrammet är att patienterna ska lära sig att koppla av och gå ner i varv genom att djupandas och göra enkla rörelser som bygger på Kundaliniyogan. Yoga används på flera kliniker i Sverige för rehabilitering av olika sjukdomar. Men det här är de första utvärderingarna av teknikens effekter på patienter med förmaksflimmer.

De svenska resultaten får stöd av en ny amerikansk studie som också visar att yoga ger patienterna färre attacker, mindre ångest och depression och bättre livskvalitet. Och man har inte sett några biverkningar.

Men Maria Nilsson är noga med att poängtera att det här är ett komplement till den traditionella behandlingen, inte en ersättning. Men ett komplement som kan utvecklas och nå fler patienter.

--Ja, det tror jag helt säkert det kommer att göra. Att vi ska kunna erbjuda våra patienter våra patienter komplementära behandlingar. Det måste vi göra.