Rörigt när högskoleplatserna ökar och minskar

2:35 min

Utbildningsplatserna på högskolor och universitet har varierat kraftigt under de senaste åren. När regeringen i dag i vårpropositionen satsar på 1 400 nya utbildningsplatser är det efter att platserna minskade med över 10 000 för bara något år sedan.

Marie Kahlroth, som är utredare på Universitetskanslerämbetet, har analyserat vilka effekter regeringens politik har haft för högskolor och universitet. Hon konstaterar att utbildningsplatserna har ökat och minskat om vartannat de senaste åren.

– Under 2010 och 2011 hade lärosätena tillfälligt utökande takbelopp. Nu har volymen återgått till samma volym som 2009, säger Marie Kahlroth.

Hur mycket minskade antalet helårsstudenter 2012?

– Det är en minskning med 10 600, jämfört med 2011.

En rejäl minskning alltså - trots att antalet sökande till utbildningsplatserna fortsatte att vara lika många. Och inte kan man heller försvara den här minskningen med att årskullarna går ner som utbildningsminister Jan Björklund (FP) brukar göra.

– Det är ju inte bara 19- och 20-åringar som börjar på högskolan. Det går inte att göra en sådan rak koppling. Det som påverkar mest är ju konjunkturen, säger Marie Kahlroth.

Konjunkturen fortsatte att peka nedåt. Så vid höstbudgeten förra året, 2012, beslutade regeringen att öka antalet platser igen: 300 miljoner nya kronor som skulle ge cirka 4 200 studenter fram till 2015, en tillfällig satsning.

Men samtidigt som man gav med ena handen, tog man med andra - sammanlagt cirka 1 miljard kronor. En del av de här pengarna kommer förvisso tillbaka och ska användas till att förbättra kvaliteten, men det ökar inte antalet studieplatser.

Hur många platser det faktiskt blir 2013 till 2015 kan ingen svara exakt på nu.

Låter det här rörigt? Det tycker många inom den högre utbildningen, exempelvis rektorn för Kungliga tekniska högskolan i Stockholm Peter Gudmundson. I handen har han ett fullskrivet papper med hur anslagen och antalet utbildningsplatser har gått upp och ner de senaste åren.

– Vi vill ju gärna planera lite när det gäller hur många lärare vi anställer, våra undervisningslokaler och laboratorier så att det är anpassat till antalet studenter och då behöver man ju lite planeringshorisont, säger han.

Vad man trots allt kan veta om de närmaste åren är att det blir fler utbildningsplatser på yrkesutbildningar som de till ingenjör, inklusive de 1 400 sjuksköterske- och ingenjörsutbildningsplatserna som aviseras nu i vårbudgeten.

Men totalt kommer antalet utbildningsplatser att minska med cirka 2 400 enligt regeringens beräkningar eftersom de här yrkesutbildningarna är så dyra. De ökar på bekostnad av fristående, enstaka kurser - som blir allt färre, enligt Marie Kahlroth.

– Så det blir ju plats för färre studenter, säger hon.