Arbetslösheten minskar inte de kommande åren

2:10 min

Arbetslösheten kommer att ligga kvar på över 8 procent i flera år, spår regeringen i sin vårbudget som Ekot har läst. Enligt regeringen är det den fortsatta krisen i euroländerna som ligger bakom osäkerheten och oron.

Det är nu tredje gången på relativt kort tid som regeringen skriver upp nivån för arbetslösheten i sina prognoser. Och regeringen tror nu att den högre arbetslösheten också håller i sig längre.

I budgeten spår regeringen att arbetslösheten i år blir 8,3 procent, 2014 - 8,4 procent och först 2016 ner till 7,1 procent. I höstas trodde regeringen inte ens att arbetslösheten skulle gå över 8 procent alls.

Det är den fortsatta krisen i euroländerna som ligger bakom osäkerheten och oron. Regeringen skriver att "det finns en tydlig motvind som gör att återhämtningen i Sverige hålls tillbaka", samt att "osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen är stor och riskerna för en sämre utveckling överväger."

Regeringen tror nu också att vändningen i ekonomin kommer först 2015 - och inte redan 2014 som förutspåddes i prognosen i december. Tillväxten för i år hamnar på svaga 1,2 procent.

För 2014 trodde regeringen att den skulle hamna på 3 procent men landar nu på betydligt lägre 2,2 procent. Också andelen som är sysselsatta minskar ner till 78,4 nästa år. 

Det blir ett underskott i de offentliga finanserna nästa år på hela 59 miljarder kronor, och 39 miljarder nästa år. Statsskulden spås öka rejält under 2013.

För att dämpa arbetslösheten satsar regeringen 1,9 miljarder extra i år på fler platser inom yrkesvux och högskola. Delar av pengarna är tidigarelagda satsningar på vägar och järnväg.

Regeringen upprepar också att den vill se ett femte jobbskatteavdrag, sänka gränsen för när man betalar statlig skatt och sänkt skatt för pensionärer. Men återkommer i höstbudgeten med besked. 

Regeringen ger också besked om att de skrotar ett omdiskuterat förslag om att arbetsgivare skulle rapportera om löner varje månad.

I månadsuppgiftsutredningen står det att förslaget kräver: "ytterligare analys och bereds vidare i regeringskansliet".