Ramberg om budgeten: "Regeringens bild ödesmättad"

4:36 min

Arbetslösheten kommer att ligga kvar på en hög nivå under flera år framåt. Först 2016 spås den gå ner under 8 procent och landa kring 7,1.

I höstas trodde regeringen inte att arbetslösheten skulle gå över 8 procent alls.

Det är en ödesmättad bild som regeringen nu presenterar, säger Tomas Ramberg, inrikespolitisk kommentator på Sveriges Radio.

– Ja, vi minns när socialdemokraterna tog till bibliska mått vid en budgetpresentation och pratade om sju feta år och nu får vi höra Anders Borg använda samma grepp, men den här gången är budskapet att vi har nio magra år framför oss, säger Tomas Ramberg,

Det är ett beskt piller som landets finansminister levererade i samband med att vårbudgeten presenterades i morse. Tillväxten blir exempelvis lägre än väntat.

För 2014 trodde regeringen att den skulle hamna på 3 procent men landar nu på betydligt lägre 2,2 procent.

Också andelen som är sysselsatta minskar ner till 78,4 nästa år.

Det blir ett underskott i de offentliga finanserna nästa år på hela 59 miljarder kronor, och 39 miljarder året därpå. Statsskulden spås öka rejält under 2013.

Tomas Ramberg konstaterar att regeringen förbereder väljarna på att de större reformerna lyser med sin frånvaro under kommande år.

-- Anders Borg vill snarare göra sig populär genom att visa att han är den stadige rorsman som ska ta oss igenom det här förfärliga som väntar oss.

Det kanske allvarligaste som slås fast i vårbudgeten är, enligt Tomas Ramberg, att sysselsättningen minskar på flera sätt:

– Sysselsättningen minskar på ett sätt som är politiskt besvärlig för regeringen. Tidigare har regeringen kunnat säga att visserligen har vi hög arbetslöshet, men vi har fler sysselsatta. Här har man i sin prognos minskat sysselsättningen i antal människor för nästa år.

Reformutrymmet är begränsat. Det blir inga större satsningar framöver: Tomas Ramberg:

-- Det rör sig snarare om en del tidigarelagda förslag. En del nya utbildningsplatser, en dryg miljard på underhåll av järnvägen.

Vidare reformer som utlovas är sänkt skatt nästa år för pensionärer och att jobbskatteavdraget fortsätter – det femte. Men när det gäller jobbskatteavdraget, gäller det bara om utymme finns i finanserna.

Även höjningen av gränsen för statlig skatt, något som skulle påverka dem som tjänar mellan 30.000-40.000 kronor, stannar vid ett önskemål som bara kan genomföras om statsfinanserna tillåter det.

Tomas Ramberg tror också att enprocentsmålets dagar är räknade, med tanke på att det blir underskott i statsfinanserna några år framöver:

– Resonemanget om det heliga målet, om att budgeten ska ha en procents överskott för att vi ska kunna betala av på statskulden över en konjunkturcykel, det resonemanget blir alltmer långsiktigt. Kanske har det gjort sina bästa dagar, säger Tomas Ramberg.