Fara för mässlingfall i länet

Det är inte fråga om OM utan NÄR vi får mässlingfall i länet igen säger barnläkaren Hans K:son Blomkvist.
Mässling är en av de vanligaste dödsorsakerna för barn i världen - framförallt i u-länderna. Men de senaste åren har allt fler föräldrar avstått från mässlingvaccinationen av rädsla för biverkningar. En engelsk studie visade ett samband mellan autism och mässlingvaccination. Men det finns inget sådant samband, säger Hans K:son Blomkvist. - Den studien byggde på fel underlag och författaren har tagit tillbaka det här. - Det finns all anledning att vaccinera sina barn för att skydda dem, kanske inte i första hand från sjukdomarna, utan från komplikationerna till sjukdomarna - det är de vi är rädda för, säger Hans K:son Blomkvist till P4 Västerbotten.