Värphöns kvar i burar

Nästan 4 miljoner av landets värphöns lever fortfarande i gamla, trånga, burar, trots att det i dag är 14 år sedan den nya djurskyddslagen trädde i kraft.
Nu kräver 28 äggproducenter att de ska få fortsätta att ha dispens för de gamla burarna i ytterligare sju år. Skälen är bland annat ökade kostnader och brist på burar. Krister Nilsson på jordbruksverket säger till Radio Malmöhus att äggproducenterna försöker dra ut ytterligare på tiden i stället för att hitta alternativ. Birgitta Carlsson på förbundet Djurens rätt tycker attd det visar på att äggproducenterna struntar i djurskyddet.