Blekinges näringsliv får ny fart

Efter rekordmånga varsel i Blekinge det senaste året satsar länet tillsammans med Skåne på att utveckla näringslivet i regionen.
Med hjälp av EU-bidrag kommer 50 miljoner kronor att läggas på att stärka konkurrenskraften gentemot andra delar av Europa. Lunds universitet och högskolorna i Kristianstad och Blekinge utgör själva navet i projektet som ska knyta företag inom IT, livsmedel och verkstadsindustrin närmare forskningsvärlden. Projektet kommer att pågå i två år.