"Breaking the Silence" vill berätta

1:23 min

De ses av vissa som förrädare och medhjälpare till terrorism som borde hålla tyst om sina erfarenheter i armén, men israeliska soldatorganisationen Breaking the Silence ser det som sin plikt att berätta om övergrepp de sett. 

– En av de starkaste minnen i mitt liv är när jag deltog i en vapenjakt och fick order om att tvinga palestinska kvinnor att klä av sig mitt i natten. För en 18-åring var det en ögonöppnare, säger Dana Golan, som lett organisationen de senaste åren.

Hon befinner sig just nu i Sverige för att prata om boken Bryt tystnaden, där 145 soldater anonymt berättar om det de sett och varit med om. Hon minns att hon skämdes över sin uniform när hon tvingade palestinska kvinnor klä av sig under vapenjakten.

– Det var första gången jag insåg att om någon hade gjort så mot mina föräldrar så hade jag hatat den här personen för resten av mitt liv. Och det här är en av ögonblicken jag insåg att jag inte är det enda offret här.

Armén har en central roll i många israelers liv säger Dana Golan, eftersom nästan alla måste göra lumpen.

– På grund av krigen är armén en helig faktor i samhället och därför är det inte populärt att kritisera armén. Och just därför är det viktigt att Breakting the Silence finns.

Organisationen kritiseras av vissa i Israel som menar att de borde hålla tyst och att de utsätter landet för fara. Men efter 45 års ockupation har vi passerat många gränser vi inte borde, säger Dana Golan.

– Ockupationen är ful, så vi lyfter upp en spegel framför vårt eget samhälle och visar att vi är fula. Och ingen vill se sig själv som ful.