Landstinget

Landstinget JO-anmäls för försvunna samtycken till tv-inspelningar

1:57 min

Stiftelsen Centrum för rättvisa JO-anmäler landstinget i Uppsala län och ytterligare åtta landsting för att de inte sparat de skriftliga samtycken som patienter gett då de medverkat i dokumentärserier i sjukhusmiljö på tv.

– Jag menar att sjukhusen har haft en skyldighet att spara de här dokumenten. Nu finns det ingen möjlighet att i efterhand granska hur det har gått till och i vilka fall det fanns samtycken, säger Anna Rogalska Hedlund.

Centrum för rättvisa har tidigare stämt Uppsalalandstinget för en Bålstabos medverkan i tv-serien Sjukhuset från Akademiska sjukhuset. Bålstabon avled efter filminspelningen och hans familj, som inte visste om inspelningen, fick i tv senare plötsligt se sin då avlidne make och far på bilder från sjukhustiden, och kände igen honom direkt även om inte ansiktet visades.

Det målet väntar fortfarande på att avgöras i Uppsala tingsrätt.

Centrum för rättvisa har därefter JO-anmält tolv landsting, bland dem Uppsalalandstinget, för de avtal som landstinget ingått med produktionsbolag inför tv-inspelningarna, avtalen strider enligt anmälan både mot svensk sekretesslagstiftning och Europakonventionen för skydd för privat- och familjeliv.

Efter det har Centrum för rättvisa försökt få ut de skriftliga samtycken som patienterna lämnat, men nio av de tolv aktuella landstingen, däribland Uppsalalandstinget, har svarat att de inte har samtyckena sparade, och det är det som nu anmäls till JO. Samtidigt överklagas till kammarrätten Uppsalalandstingets nej till att lämna ut samtyckena.

– Hade det varit en handling som förvarats på landstinget hade de naturligtvis fått ut den, säger Jens Lasson, chefsjurist på Uppsala läns landsting.