Svenska experter: Sprängdådet i Boston oväntat

1:22 min

Enligt terroristexperten Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan fanns det ingen speciell hotbild mot Boston maraton, och Erik Åsard, professor emeritus i Nordamerikastudier, säger att sprängdådet var överaskande.

Magnus Ranstorp anser att det är svårt att säga något om motiv innan det kommer mer information från de amerikanska myndigheterna.

– Det finns alla möjliga olika typer av scenarier. Det kan vara allt från ensamma gärningsmän, till inhemska grupper, eller grupper utifrån. Man får hålla den positionen öppen hela tiden, tills att man får mer information, säger han.

Vad är det viktigaste nu för polisen att få reda på, för att kunna gå vidare och utreda vad det här faktiskt är?

– Dels tittar man naturligtvis på övervakningskameror och filmer från själva loppet, man tittar också på hur de här bomberna som inte exploderade är konstruerade, om det eventuellt finns fingeravtryck. Man går igenom passagerarlistor. Man försöker så att säga etablera kontroll över territoriet, och naturligtvis har man säkerligen också fått in tips.

Har det i USA den senaste tiden varit varningar för terrorhot mer än tidigare?

– Nej, man är väldigt van efter framför allt 11 september, och det är ju en enorm säkerhetsapparat inne i USA, mot alla former av terrorism. Det har inte varit någon speciell varning, och det förelåg inte någon speciell hotbild mot Boston maraton, säger Magnus Ranstorp, terroristexpert vid Försvarshögskolan.

Erik Åsard, professor emeritus i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, anser att sprängdådet var överraskande.

– Det som gör det allvarligt ur amerikansk synpunkt, är att det sker på amerikansk mark, i efterverkningarna av 11 september 2001, som amerikanerna och framför allt statsapparaten lever under. Så jag tror att chocken är väldigt stor, säger han.

Efter attacken mot World Trade Center byggdes ett helt nytt säkerhetsdepartement, Homeland security, upp. Det var just för att USA skulle kunna skydda sig mot olika slags attacker.

När chocken har lagt sig och när man har nystat fram trådarna och ser vart spåret leder och vilka de skyldiga kan vara, räknar Erik Åsard med att det blir en stor inrikespolitisk debatt om det som hänt.

– Administrationen måste försvara sig mot oppositionen, skulle jag tro. Alltså vem är det som har underlåtit att se varningssignalerna, helt enkelt.

Så det kommer att dras politiska växlar på det här?

– Absolut, det gör det alltid. Senast hade vi ett utlandsdåd, sprängattentatet i den  amerikanska legationen i Bengazi, där ju ett antal diplomater omkom, bland andra den amerikanska ambassadören. Det blir en oerhört stor sak inrikespolitiskt i USA. Det här kommer förmodligen att bli ännu större, eftersom det rör ett inrikespolitiskt dåd, och inom den amerikanska nationen. Det kan man absolut vänta sig, säger Erik Åsard, professor emeritus vid Uppsala universitet.