Miljö

Avloppsvatten rinner rakt ut i naturen

1:53 min

I Jönköpings län finns flera hundra små privata avlopp där kiss och bajs rinner rakt ut i naturen. Myndigheterna försöker komma tillrätta med problemet. Men det hela tar åratal - och under tiden drabbas miljö och människor.

På över 13 000 ställen i länet släpps vatten från bad, disk, tvätt och toalett ut i naturen genom avlopp som renar för dåligt. I många fall så dåligt att kiss och bajs hamnar direkt i diken och på marken. Det här leder till både övergödning och risk för att bakterier ska spridas till det vatten vid dricker.

Problemet med dåliga avlopp finns över hela landet och bedöms vara så stort att flera myndigheter sedan några år samarbetar för att få till en förändring. Havs- och vattenmyndigheten till exempel har fått i uppdrag av regeringen att bedöma hur snabbt de allra sämsta enskilda avloppen kan bytas ut och hur processen kan drivas på.

Steg ett i Jönköpings län har varit att ta reda på exakt hur många avlopp som inte duger - och när P4 Jönköping kontaktar länets alla 13 kommuner får vi reda på att det är många, trots att Miljöbalken säger att avlopp ska renas eller avledas så att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer.

I Gnosjö till exempel är det över 1000 bristfälliga avlopp och i Eksjö över 1600. I Sävsjö där Folke Mekander är miljösamordnare har de underkänt över 450 avlopp, hittills. Många kontroller återstår, men frågan är när de blir av.
– Vi har haft en strategi där vi först har tagit avlopp inom vattenskyddsområdena och sedan badplatserna - så vi har tagit där skadan kan vara störst.

Men efter att Sävsjö kommun sett över avloppen i prioriterade områden så finns det inte mer resurser. Fortfarande är 800 avlopp okontrollerade, bara i Sävsjö alltså.
– Vi kan inte skaffa fram resurser hur som helst, utan det får tyvärr ligga nere så länge.

Det tar tid och det kostar att jobba med avloppen och i väntan på resurser så fortsätter urin och avföring rinna rakt ut i naturen, på olika ställen i länets alla 13 kommuner.
– Det är inte bra, vi får lägga fram det för politikerna till nästkommande år och försöka få resurser, säger miljösamordnare Folke Mekander.

Och han tror på bättring framöver. Tack vare uppmärksamheten som avloppen får från olika håll numera.
– Jag hoppas utvecklingen som pågår gör att vi får en högre förståelse för nya, bättre, enskilda avlopp så att det kommer gå fortare i framtiden.

Fotnot: Begreppet ”enskilt avlopp” har ingen klar juridisk beskrivning. Ofta menar man att det är avlopp från högst 5 hushåll som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. (Källa: mittbygge.se)

Fotnot 2: För avlopp till bad-, disk- och tvättvatten krävs anmälan. För avlopp till toalett krävs tillstånd. (Källa: mittbygge.se)