Nyköping

Barns rätt till 30 timmar på förskolan ifrågasätts av pedagoger i Nyköping

5:42 min

Förskollärare i Nyköping saknar dialog i frågan om rätt till 30-timmarsvecka i förskolan för alla barn. Barn i familjer där en förälder är arbetslös eller föräldraledig bör få rätt till dubbelt så mycket tid på förskolan som i dag, anser politikerna i Nyköping.

Politikerna i Nyköping, både majoriteten och oppositionen, vill öka tiden på förskolan från 15 till 30 timmar för alla barn där någon förälder är hemma.

Det här förslaget får nu kritik från förskollärare i Nyköping som saknar dialog i frågan.

– 15 timmar på förskolan i veckan är lagom. Barnen kommer hit glada och går hem glada och tar det bästa av förskolan, säger Eva Salomonsson som är förskollärare i Nyköpings kommun.

Moderaten Anna af Sillén är en av initiativtagarna till den motion om rätten till 30-timmarsvecka som allianspartierna gemensamt lämnade in till det senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Nyköping.

– Jag tror att det kan vara väldigt individuellt för olika barn. Vi vill öppna upp för en möjlighet att välja, säger Anna af Sillén (M).

Förskolläraren Karin Eriksson tycker att det borde pratas mindre om barnens rätt till förskola och mer om rätten att få ha lugn och ro hemma.

– Vi ser en tydlig skillnad i beteende när ett barn går ner i tid. Från att ha varit övertrött och stressad så kan barnet bli lugnare och få det lättare med relationerna, säger Karin Eriksson.

Politikern Anna af Sillén (M) menar att förslaget i första hand vänder sig till familjer med sämre förutsättningar.

– Vårt förslag gynnar de barn som har det svårt och där förskolan kan vara den enda trygga miljön. Det är också viktigt ur ett integrationsperspektiv, säger Anna af Sillén (M).

Från majoritetens sida i Nyköping säger socialdemokraten Cajsa Widqvist att man redan har hunnit långt i beredningen av ett beslut om rätten till 30-timmarsvecka på förskolan.

Hon räknar med att det ska ingå i höstens internöverenskommelse med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

Däremot säger Widqvist att det inte kommer att skjutas till mer pengar utan förskolorna får lösa det här genom att organisera arbetet på ett lämpligt sätt.