Fortsatt intern strid om Omar Mustafa

Allt fler röster höjs nu till försvar av Omar Mustafa som tvingades avgå från Socialdemokraternas partistyrelse i helgen, och kritiken mot partiledningen ökar. Men när partisekreterare Carin Jämtin mötte journalister i riksdagen i dag gav hon fortfarande inget klart besked om varför det var nödvändigt att Omar Mustafa skulle avgå.

– Stockholms arbetarekommun har gjort bedömningen att det skadade förtroendet för partiet, och jag delar den bedömningen. Detaljerna får du fråga Stockholms arbetarekommun om, säger Carin Jämtin.

Men du måste ju kunna svara på vad det är du delar i bedömningen?

– Vi har stöttat partidistriktet precis som alla andra paridistrikt när de har problem, men de har fattat beslutet.

Det var Stockholms arbetarekommuns ordförande Veronica Palm som ringde Omar Mustafa i lördags kväll och uppmanade honom att avgå. Men hon hade inte först haft något möte med sin styrelse. Däremot hade hon haft kontakt med partiledningen.

De senaste dagarna har kritiken mot ledningen växt sig allt starkare. Man tycker att Omar Mustafa har tvingats avgå utan att ha kontrollerat om uppgifterna om var han står i olika frågor har retts ut.

På Svenska Dagbladets debattsida kräver i dag 29 aktiva Socialdemokrater att Omar Mustafa ska få en ursäkt av partiledningen. Men Carin Jämtin ber inte om ursäkt idag.

– Det har varit en förskräcklig vecka på flera olika sätt, säger hon.

Men du är inte beredd att be honom om ursäkt?

– Jag hoppas att vi kan gå vidare nu på olika sätt.

Du tänker inte be honom om ursäkt?

– Det har varit en förskräcklig vecka för honom, precis som för många andra socialdemokrater.

Men är han inte värd en ursäkt?

– Vi ska gå vidare på olika sätt nu, med diskussioner och utvärdering.

Peter Weiderud som är ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, skriver i dag på Dagens Nyheters debattsida att Omar Mustafa har fått utstå så hård kritik just för att han är muslim. Kritiken mot honom tog fart när det blev allmänt känt att Omar Mustafa, som ordförande i Islamiska förbundet, bjudit in flera antisemiter för att tala på konferenser.

Men Peter Weiderud påpekar att samma talare har bjudits in till riksdagen av Utrikesdepartementet, av Palmecentret och av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, utan att det har lett till någon uppståndelse.

--– I fallet Omar Mustafa så bygger i princip allt vad jag kan se på missförstånd och oförmåga att förstå vad som skiljer ett politiskt parti från en religion, säger han.