Majoriteten emot vinster inom offentlig sektor

1:30 min

Det finns ett tydligt stöd bland det svenska folket att inte tillåta vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. 62 procent av de tillfrågade i SOM-undersökningen 2012, anser att det är ett mycket bra eller ett ganska bra förslag att inte tillåta vinstutdelning.

– Vi har för första gången ställt en fråga om det i 2012 års undersökning och då är det genomgående en klart negativ inställning till vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Det gäller inom alla partier och alla socioekonomiska grupper som vi har tittat på, säger Lennart Nilsson, forskare vid SOM-institutet.

Över 6000 personer som är utvalda för att representera Sveriges befolkning svarade på SOM-undersökningen 2012, som mäter attityder och inställning hos den svenska befolkningen i olika samhällsfrågor.

Och resultatet är alltså tydligt, 62 procent av de svarande vill inte tillåta vinstutdelning inom offentlig sektor.

De rödgröna partisympatisörerna är mest positiva till att förbjuda vinster. Men även hos de borgerliga väljarna är det fler som är inte vill att vinster ska kunna betalas ut till de som driver vårdföretag eller skolor.

Överhuvudtaget har svenskarna de senaste åren fått ett ökat motstånd mot en privatiseringar inom offentlig sektor, visar SOM-undersökningen.

– Jag är överraskad över det väldigt klara utslaget. Det är 40 procent eller mer som säger att det är ett mycket bra förslag att inte tillåta vinstutdelning, säger Lennart Nilsson vid SOM-institutet.

SOM-institutet – samhälle, opinion och medier:
SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har man arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling.
Källa: SOM-institutet