Annie Lööf: Vi följde regelverket

1:46 min

Näringsminister Annie Lööf frågades ut av Konstitutionsutskottet idag, om departementet agerat korrekt när Aftonbladet begärde ut handlingar om departementets internrepresentation. Det handlade bland annat om en middag för Annie Lööfs politiska stab som felaktigt betalades från Näringsdepartementets konto.

Det var bara dagarna efter att Annie Lööf sparkat Tillväxtverkets tidigare generaldirektör, för vad som ansågs vara för vidlyftig representation, som det visade sig att centerledaren själv och hennes politiska stab låtit skattebetalarna, och inte Centerpartiet, stå för notan för en middag.

När Aftonbladet begärde ut handlingar för bland annat den middagen dröjde det flera dagar innan de fick ut dokumenten.

Och konstitutionsutskottet, ville bland annat ha svar på om det tog så lång tid för att den politiska ledningen på departementet först var tvungen att ge sitt medgivande och styra hur informationen skulle hanteras.

Bland annat rapporterade Ekot om delar av det Aftonbladet begärt ut innan tidningen själv fått ut handlingarna. Annie Lööf svarar att förvisso fick hon information om vilka handlingar det rörde sig om men det påverkade ingenting.

– I det här aktuella ärendet fick min pressekreterare information om de olika stegen som gjordes. Att kontakten hade tagits mellan journalisten och näringsdepartementet och min pressekreterare fick också kopior av de fakturor och den transaktionslista som lämnades ut i rent informativt syfte.

Hanteringen av de begärda handlingarna följde regelverket enligt Annie Lööf. Men det gjorde ju däremot inte betalningen av middagen med den politiska staben som ju skulle ha betalats av Centerpartiet.

Så frågan till Annie Lööf var om den felaktigheten upptäcktes och rättades till, först när Aftonbladet begärt ut handlingarna?

– Det stämmer, att vid utlämnandeärendet gjordes också faktureringen.