Var tjugonde test visar spår av häst

Nästan fem procent av köttesterna som EU-länderna beställt innehåller spår av häst. En halv procent visar spår av det förbjudna läkemedlet fenylbutazon.

Totalt har 7 259 tester genomförts av myndigheter i de 27 EU-länderna. 4 144 testades för häst-dna och 3 115 testades för läkemedelssubstansen fenylbutazon. 193 prover visade spår av häst (4,7 procent) respektive 16 av fenylbutazon (0,5 procent).

Högst andel spår av häst-dna upptäcktes i Frankrike, följt av Grekland och Lettland. I Sverige har Livsmedelsverket upptäckt ett fall av häst-dna bland de 119 testerna som gjorts, då falskmärkt oxfilé från Tallhöjdens kött och chark visade sig vara häst.

I Sverige har inte något fall av fenylbutazon upptäckts. Fenylbutazon är en antiinflammatorisk substans som inte får användas till livsmedelsproducerande djur. Läkemedlet är giftigt för benmärgen och det finns ett samband med den potentiellt livsfarliga sjukdomen aplastisk anemi.

Men risken att drabbas av sjukdomen genom att äta kött med spår av läkemedlet är extremt liten, som högst en på hundra miljoner, bedömer europeiska läkemedelsverket EMA.

Eva Lander-Persson, veterinär på Läkemedelsverket, säger att hästarna inte får i sig mycket av läkemedlet.

– Men egentligen ska det inte finnas där alls eftersom det är förbjudet för hästar som går till livsmedel, säger hon.

Testerna visar att det handlar om bedrägeri mot konsumenterna, inte om livsmedelssäkerhet. Det anser EU:s kommissionär med ansvar för hälso- och konsumentfrågor, Tonio Borg.

– Även om det är relativt låga procenttal tycker jag att vi ska vidta nya åtgärder, och jag kommer att föreslå nya åtgärder till medlemsländerna för att minska möjligheterna för missbruk i framtiden, säger han.

Straffen för falskmärkning av kött ska vara "tillräckligt avskräckande" och högre än det man väntas tjäna på den. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) vill inte svara på om skärpta straff kan bli aktuellt i Sverige. Men han tycker att det ska "svida rejält för den som fuskar med maten".

"I nästa vecka kommer jag att träffa mina ministerkollegor i EU på ett möte och diskutera resultaten av testerna. Nu krävs det att vi fortsätter att jobba tillsammans för att komma tillrätta med det här fusket", säger han i en skriftlig kommentar.

TT