Tensta

Byggplaner i Tensta stoppas efter attacker

Planerna på att bygga lyxiga takstudios och stadsradhus i kvarteret Risinge i Tensta stoppas efter attacker mot bostadsbolaget, bland annat hot mot personalen. Efter en tids konflikt med boende vid Risingeplan om bland annat hyreshöjningar, har konflikten eskalerat till att personal hotats och att förvaltningskontoret eldhärjats natten till måndagen.

– Jag tycker att det är mycket oroväckande och känner mig väldigt bekymrad för framtiden om vi ska leva i en sån här situation, säger Göran Wendel, VD för bostadsbolaget Tornet.

– Det finns en annan agenda i området misstänker jag, där man vill styra och ställa på ett annat sätt än vad vi vill med vår förvaltningsrätt, fortsätter han.

Men på vilket sätt skulle de här nya takstudiorna och lägenheterna störa dem som bor där nu?

– Detta är ett förändringsarbete som vi bedriver och vill utveckla och vår tanke var att komma igång med en dialog med våra boende om framtida förändringsarbete och skapa en utveckling för området som vi tror på över tid. Men samtidigt har vi haft oro i området där man har tagit över garage och bränt bilar och förstört, så vi känner att det inte är läge att föra det här projektet vidare just nu.

Vad händer nu?

– Nu är polisen inkopplad och sedan är det naturligtvis kontakter med stadsdelar och Järvalyftet och alla de delarna också, säger Göran Wendel, VD för bostadsbolaget Tornet.