E-röstning kan bli verklighet till kommande val

2:34 min

Redan 2018 kan det bli möjligt att rösta via internet. Det föreslår den så kallade vallagskommittén som presenterade sitt slutbetänkande på onsdagen. Kommittén vill så snart som möjligt se en utredning om vad som krävs för att införa e-röstning på prov redan om fem år.

–  Jag ser det dels som ett led i en allmän samhällsutveckling. Och dels är ju ett sätt för väljarna att underlätta att delta i valet, säger tidigare regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson som har lett kommittén.

Tanken är att det både ska gå att rösta digitalt i vallokalerna och hemma vid den egna datorn, såväl före som på valdagen. E-röstning ska vara ett komplement till pappersröstning och ska också kunna göras från utlandet.

Det finns fortfarande många frågetecken kring e-röstning. Hur valhemligheten ska säkras och hur man ska undvika att någon tvingas att rösta på ett särskilt parti. Ett sätt att komma runt detta är enligt kommittén att ge möjlighet att rösta flera gånger, och att sista rösten ska räknas.

Exemplen från andra länder är ganska nedslående. Stora brister i systemen har upptäckts i flera länder. Det enda land där man nu verkar veta att det fungerar är Norge.

– Vad vi föreslår är att det svenska försöket ska ta sitt avstamp i den norska. Det tycker vi är det mest lovande av de vi hittills har sett, säger Bengt-Åke Nilsson.

Men den parlamentariska vallagskommittén har inte varit enig. Miljöpartiets representant Max Andersson har reserverat sig. Det är för tidigt att sikta på 2018 tycker han.

– Hade man sagt att man bara skulle utreda detta hade jag kunnat tänka mig att säga ja. Det här är svåra frågor och vi får inte slarva, säger han.

Max Anderssons ställningstagande retar upp de andra politiska ledamöterna i kommittén:

– Det här är en jättekonstig kommentar från Miljöpartiet, säger Åsa Torstensson, Centerpartiet.

– Vi kan ju inte säga att vi ska utreda utan att veta vad vi vill komma fram till, säger Mats Gerdau, Moderaterna.

– Jag tycker att inställningen är svår att förstå, eftersom vi ju ser att vi måste arbeta vidare med farhågorna, säger Mia Sydow Mölleby, Vänsterpartiet.

– Vi har ju inte sagt att vi ska genomföra detta, utan att vi ska utreda möjligheterna att gå vidare, säger Billy Gustafsson, Socialdemokraterna.

Det var justitieminister Beatrice Ask som tog emot förslagen idag, och hon uttrycker en viss försiktighet kring digital röstning:

– Det är klart att vi inte ska utesluta möjligheterna att använda modern teknik. Men då ska det ske på ett säkert sätt så att alla känner att röstningen är seriös och trovärdig, säger hon.