Länsantikvarie kritisk mot Norrtullsgatan

Länsstyrelsen har nu beslutat att den omdiskuterade Norrtullsgatan i Växjö ska byggas. Men Länsstyrelsen var inte enig. Länsantikvarie Margit Forsström är mycket missnöjd med beslutet.

Margit Forsström menar att kulturvärdena har åsidosatts och att man i stället borde bygga en trafikled längre bort utanför centrum.

Diskussionerna om en ny trafikled som ska avlasta Linnégatan i Växjö har pågått under flera decennier. Kommunpolitikerna fattade beslutet om att bygga Norrtullsgatan i höstas.

De överklaganden som kom in vände sig mot att trafikleden medför ökat buller och sämre luftkvalitet. Bostadsrättsföreningen Norrtull skrev att trafiken kommer att gå i jämnhöjd med andra våningen på fastigheterna.

I Länsstyrelsens motivering kan man läsa att stor vikt ska läggas vid de lämplighetsbedömningar som gjorts av kommunen - kommunen ska själv inom vida ramar avgöra hur marken ska användas och hur miljön ska utformas.

Vidare kan man läsa att Länsstyrelsen bedömt att planen inte kan befaras skada några natur- eller kulturvärden av riksintresse. Inte heller att människors hälsa eller säkerhet har åsidosatts.

Länsantikvarie Margit Forsström är av en helt avvikande mening. Hon menar att Länsstyrelsen inte har tagit tillräcklig hänsyn till kulturvärdena.