Befolkningen växer snabbare än beräknat

Enligt SCB:s årliga befolkningsprognos beräknas vi vara 10 miljoner invånare redan 2017.

Folkökningen beror på att det föds fler barn och att invandringen är större än utvandringen.Vi blir också allt äldre. I dag är var tredje person 90 år eller äldre när de dör. Om cirka 50 år spår SCB att mer än hälften av de som dör är över 90 år.

Av de som föds i dag tros 11 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna bli över 100 år.