Ökat tryck på Palm: Varför fick Mustafa lämna?

2:07 min

Socialdemokraternas ordförande i Stockholm, Veronica Palm, fortsätter att hålla sig undan turerna kring Omar Mustafas avgång från partistyrelsen. I går hänvisade partisekreterare Carin Jämtin till Veronica Palm för en förklaring.

En av dem som kräver besked är riksdagsledamoten Arhe Hamednaca.

– Jag tycker att det här är en omänsklig situation för en person att hamna i. Jag känner inte Mustafa närmare, mer än att han var en engagerad och duktig debattör mot rasism och islamafobi, säger han.

Men behövs det klargörande redan i dag?

– I dag eller i morgon, när som helst måste det komma, säger Arhe Hamednaca.

Arhe Hamednaca är medlem i Stockholms arbetarekommun och sitter i riksdagen. Han vill veta det egentliga skälet bakom att Veronika Palm i lördags uppmanade Omar Mustafa att avgå bara sex dagar efter att han oväntat valdes in på partiets kongress.

Omar Mustafa är också ordförande för Islamiska förbundet, och under de få dagar som han var ersättare i partistyrelsen fick han bland annat stå till svars för att ha medverkat till att bjuda in muslimska talare som uttryckt antisemitiska åsikter.

Eftersom Omar Mustafa nominerades av Stockholm och sedan ombads avgå, har Veronika Palm fått uppdraget, också av partiledningen, att förklara beslutet. Hittills har varken Veronika Palm eller partiledningen uttalat att hans avgång har med debatten att göra, utan bara hänvisat till att situationen blev ohållbar.

Men enligt vad Ekot erfar är ett av skälen till Omar Mustafas avgång att partiledningen inte tycker att han gjorde tillräcklig avbön. Att han inte tillräckligt tydligt tagit avstånd. Ett exempel är Omar Mustafas svar i Ekot den 9 april, på frågan om han kunde bjuda in personerna som uttalat sig antisemitiskt igen:

– Vi har ingen personlig vendetta med folk utan vi bemöter åsikter. Det är viktigt för oss att framträdande muslimska debattörer och predikanter som uttrycker sig problematiskt i mellanöstern, att de åsikterna inte lämnas obesvarade utan att de får bemötas och debatteras inom de muslimska debatterna, sa han då.

Men ingen ledande Socialdemokrat vill i dag säga det här utåt.