Maning till långvarig kamp

Den palestinska myndigheten uppmanar i ett uttalande alla palestinier att förbereda sig för en långvarig kamp mot den israeliska invasionen av palestinska områden på Västbanken.
I uttalandet från myndigheten beskylls Israel för att vilja tillintetgöra den palestinska myndigheten och återockupera alla palestinska områden. Den palestinska myndigheten beskyller också USA för att stödja den israeliska aggressionen.