Kemisalar inspekteras

Varje år inträffar 10-15 allvarliga olyckor i skolornas kemisalar. För att uppmärksamma brister och höja säkerhetstänkandet besöker arbetsmiljöinspektionen kemisalarna i 500 skolor runt om i landet den här veckan.

Arbetsmiljöinspektören Gertie Samuelsson började sin dag på Kunskapens hus, gymnasiet i Mark, där hittade hon fel på den dusch som man ska använda för att skölja bort kemikalier eller släcka brand i kläder.

Även tidigare inspektioner har visat på stora brister i säkerheten i kemisalarna berättar Gertie Samuelsson.
Annie Runhammar som är arbetsmiljöinspektör har tittat på de senaste tre årens olycksrapportering och funnit 10-15 allvarliga olyckor årligen i landet. Göteborg och Västra Götaland har lyckligtvis varit förskonat från allvarliga olyckor de senaste åren, men incidenter inträffar och kemilaborationerna betraktas som ett av de farligaste momenten i grundskolan och gymnasiet. Under två år ska inspektörer nu besöka 500 kemisalar i landet - i västra Götaland och Halland görs över 100 inspektioner.