Bristande styrning kan höja el-priser

1:55 min

Regeringens styrning av statliga Svenska Kraftnät har varit för passiv, vilket har gjort att elpriserna i delar av landet har stigit onödigt mycket. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.

– Vi tycker att investeringarna i stamnätet, anpassningen och utvecklingen av det, har varit försenade i förhållande till behoven. Det får effekter på elpriser i slutändan, säger riksrevisor Claes Norgren.

Riksrevisionens granskning sträcker sig tillbaka till 1996 och fokuserar på det som kallas för överföring av el, det vill säga elens väg från det att den produceras i exempelvis ett vattenkraftverk eller kärnkraftverk till det att den når konsumenten. Och slutsatsen är att regeringen och statliga Svenska Kraftnät inte har gjort tillräckligt mycket för att tillgodose elförsörjningen.

Riksrevisionen konstaterar bland annat att stamnätet, som kan beskrivas som elens motorvägar runt om i landet, inte har byggts ut såsom krävts och att underhållet dessutom har varit bristfälligt.

I praktiken har exempelvis el som producerats i norrländska älvar inte nått användare i södra Sverige i tillräcklig grad. I förlängningen har denna obalans i elkedjan lett till högre priser, säger riksrevisor Claes Norgren.

– Framför allt har prisområde fyra, det vill säga Skåne, Blekinge och södra Småland, påverkats. Det är där som priset har varit högre, säger Claes Norgren.

Energiminister Anna-Karin Hatt håller med om att utbyggnaden av stamnätet har varit eftersatt under lång tid, men menar att alliansregeringen tog i problemet redan 2007 och nu storsatsar.

– När vi tillträdde satsades det ungefär en halv miljard kronor om året på att bygga ut stamnätet. Förra året ökade vi den nivån till tre miljarder och de kommande fem åren ligger nivån på fem miljarder om året, säger energiminister Anna-Karin Hatt.