Unga brottslingar utan vård

Unga brottslingar som är dömda till sluten ungdomsvård ska efter avtjänat straff få någon form av eftervård. Men siffror som Ekot tagit fram, visar att bara fem av sjuttio frigivna ungdomar förra året verkligen fick fortsatt vård.
Den fortsatta vården gäller till exempel fortsatt behandling inom socialtjänsten eller kontakt med psykolog. En vanlig anledning är att socialtjänsten inte vet vilket ansvar den har för dessa ungdomar. För närvarande är 65 ungdomar inlåsta enligt lagen om sluten ungdomsvård.