Kritik mot nya terrorlagarna

Flera riksdagspartier är starkt kritiska till att regeringen tänker godkänna att EU antar en ny FN-resolution om hårdare terroristlagar.
Regeringen kommer inte att protestera mot EU:s planer att anta den nya FN-resolutionen, som bland annat leder till att de tre svenskar som finns på FN:s terrorlista får reseförbud. Det krävs enighet i EUs ministerråd för att lagen ska genomföras och från svensk sida finns inga planer på att protestera, säger Anders Kruse, departementsråd på UD. Regeringens hållning får stark kritik från Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Folkpartiets partisekreterare Johan Pehrson, säger att de människor som kommer drabbas av resolutionen inte får någon möjlighet att överklaga beslut, och att det är oacceptapelt i en rättsstat. På fredagen ska regeringen söka riksdagens stöd för ett godkännande i EU-nämnden.