Ung Vänster JO-anmäler biljettkontroller

9:14 min

Ung Vänster JO-anmäler både Östgötatrafiken och landstinget i Östergötland. Orsaken är de biljettkontroller som görs för att hitta gratisåkare. I programmet debatterade Ung Vänsters ordförande i Östergötland Fanny Rosberg och Östgötatrafikens vd Paul Håkansson.