Fortsatt höga gifthalter i Östersjöfisk

Strömming, lax och öring och andra feta fiskar från Östersjön, Vänern och Vättern bär fortfarande på höga halter av miljögifter som dioxiner och PCB, skriver Livsmedelsverket i en ny rapport.

Rapporten bygger på analyser som gjorts under de senaste tio åren.

För strömmingen är halterna högst i Bottenhavet och Bottenviken, där de ofta överskrider gränsvärdena.

I egentliga Östersjön är halterna relativt höga, men ligger under satta gränsvärden.

TT