Intelligenta hus ska spara energi

2:18 min

Smarta automatiserade hus där olika tekniska enheter och system drar nytta av varandra för att spara energi. Det ska europeiska forskare nu ska testa och visa upp i ett internationellt forskningsprojektet som ska ledas från Luleå.

Den extra tyngd som jag och professor Jerker Delsing på Luleå tekniska universitet bidrar med gör hissen till en generator som skulle kunna försörja annan strömkrävande teknik i byggnaden.

– Det finns företag som kan göra så att hissens ström kommer ut på nätet men inte hur man samordnar det här med till exempel andra system. Det här är bara ett exempel på dom bryggor mellan olika slutna tekniska system som till viss del redan finns i dag men som inte används, säger han.

I Norrbotten ska nu fjärrvärmesystemet i ett bostadshus kopplas ihop med andra tekniska system så att uppvärmningen av fastigheten effektiviseras. Och liknande smarta energilösningar ska visas upp i publika miljöer och inom industrin runt om i Europa de kommande åren.

Motsvarande 600 miljoner kronor satsas i det fleråriga forskningsprojektet där industriföretag och universitet från 15 europeiska länder deltar.

– Ett av de stora målen är att vi få så många som hakar på den här tekniken så att vi får ett massivt genomslag i vårt samhälle, säger Jerker Delsing.

Finns det inte en risk att det blir en övertro på tekniken här då?

– Man kan alltid se sådana risker däremot ser jag också att vi som människor vi tycker om teknik och vi blir hjälpta av teknik.

Per-Erik Larsson på SKF, ett av bolagen inom industrin som deltar i forskningens projektet, säger att deras kunder allt mer efterfrågar produkter som automatiskt, utan någon mänsklig inblandning kan kommunicera med olika maskindatasystem.

Han gör liknelsen mellan PC och Mac datorer som tvingats bli allt mer kompatibla genom åren.

– Om man tittar på PC och Mac som ganska separerade för många år sedan så har man ju närmat sig varandra och det är ganska lätt att läsa filer som är producerade i den ena även i den andra miljön.