Lungfisken närmare oss än kvastfeningen

Kvastfeningens arvsmassa visar att det var en lungfisk som var första ryggradsdjur på land.

Kvastfeningen, som lever i grottor på stora djup i havet, och lungfisken, som kan andas luft, är våra närmaste släktingar bland fiskarna. Båda har fenor som är mer lika benen hos landlevande ryggradsdjur än vad fenorna hos andra fiskar är.

Men nu visar en studie att lungfisken är den närmaste anförvanten till alla landdjur. Resultatet, som publiceras i tidskriften Nature, kommer från en internationell forskargrupp som har kartlagt kvastfeningens och lungfiskens arvsmassa och gener. Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik vid Uppsala universitet, har lett studien. Hon tycker att resultatet var väntat, men poängterar att det inte var den moderna lungfisken som tog det första steget upp på land.

- Det var en anfader som fanns för 400 miljoner år sedan. Man kan ju tänka sig: kvastfeningen lever på djupet i havet, och lungfisken lever i sjöar och åar och floder, och där kan det ha torkat ut, och det kan ha varit mera nytta med att kunna andas luft, och den kan ha kravlat upp och ned ett tag, och sedan, till slut, bestämt sig för att leva på land.

Det första levande exemplaret av en kvastfening hittades 1938, och väckte stor uppståndelse eftersom man dittills bara sett fisken som fossil och trott att den var utdöd sedan miljontals år. Kartläggningen av arvsmassan visar också att den har utvecklats mycket långsamt, förmodligen beroende på att den redan är anpassad till den extrema, men stabila, miljön djupt ned i havet.

Referens:

Amemiya CT et al, Lindblad-Toh K. The African coelacanth genome provides insights into tetrapod evolution, Nature 2013, doi:10.1038/nature12027