Uppsala kommun stäms för avtalsbrott

Lärarnas Riksförbund stämmer Uppsala kommun eftersom de anser att kommunen begår avtalsbrott.

I kommunens nya organisation styrs verksamheten dels från uppdragsnämnder och dels från produktionsnämnder.

Lärarnas Riksförbund skriver i ett pressmeddelande att det särskilt från uppdragssidan råder en total brist på intresse att samverka med de fackliga organisationerna i viktiga frågor. Bland annat nämnder de beslut om Rosendalsgymnasiets tillkomst och nedläggningen av Gläntanskolan.