Bro i Vinslöv öppen för godståg

VINSLÖV. I påskhelgen stängdes järnvägsbron i Vinslöv för all tågtrafik på grund av sättningar i bron. I tisdags öppnades bron för persontågtrafik och i natt fick godstågen rulla där igen.
Banverket beslutade igår kväll att öppna järnvägsbron i Vinslöv för godstrafik igen. Bron var stängd för all tågtrafik under påskhelgen efter att banverket bedömt att bron och banvallen inte var nog säkra på grund av sättningar i marken. Hastigheten på bron är sänkt till 10 kilometer i timmen för alla tåg och Banverket har personal på plats vid bron för att kontrollera om det händer något med bron när tågen kör över den.