Riksdagen i debatt om polisens id-kontroller

6:28 min

Nyheten att polisen kontrollerade plankare i tunnelbanan för att hitta papperslösa invandrare väckte starka reaktioner. Olagligt, hävdade kritiker. Inget som behöver ändras, tyckte justitieminister Beatrice Ask. Sedan stoppade Stockholmspolisen kontrollerna.
I dag når debatten riksdagen på begäran av Vänsterpartiet.

Referat från riksdagsdebatten längre ned i artikeln.

Det handlar om Reva-projektet: Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. Arbetet kom igång sedan regeringen 2009 bett Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården att öka antalet verkställigheter.

I klarspråk: Fler människor som inte hade rätt att vara i Sverige skulle avvisas.

Gränspolisen i Skåne startade pilotprojektet 2010. Reva handlar inte om i första hand om id-kontroller, sa polisens företrädare till , utan om att effektivisera arbetet med avvisningar.

Asylsökande vittnade å sin sida om att de oftare behövde visa legitimation och att kontrollerna i Skåne blivit fler. Avvisningarna ökade också med 23 procent, visade .

Men det dröjde till slutet av 2012 innan debatten tog fart på allvar. Då hamnade gränspolisen i Stockholms arbete i fokus.

– Vi väntar tills vi ser att det är någon som plankar. Om det visar sig att det är en utländsk medborgare så gör vi en inre utlänningskontroll, berättade Jerk Wiberg, gruppchef på gränspolisens spaningssektion i Stockholm, för .

Enligt polisen kontrollerade man id-handlingar på personer som kunde misstänkas för ett brott. Men flera som stoppats om att de inte gjort sig skyldiga till något, men hindrats på grund av sitt utseende.

– Man ska inte kunna stoppa människor enbart på grund av hur man ser ut. Jag förutsätter att polisen går till botten med detta, sa integrationsminister Eric Ullenhag .

En månad senare, efter flera protester runtom i landet, uppgav justitieministern att inga förändringar behövdes.

– Varje typ av mediediskussion leder inte till olika typer av åtgärder. Jag tycker att det är bra att frågorna belyses men jag har inga planer på att göra några förändringar i dagsläget, sa Beatrice Ask till .

I samma veva gick gränspolisen i Stockholm ut och meddelade att man slutat kontrollera plankare i tunnelbanan. Kritiken stämde inte, enligt polisen, men debatten tog för stort fokus från polisens övriga arbete, .

När så författaren Jonas Hassen Khemiri skrev ett till Beatrice Ask i Dagens Nyheter, där han ville byta hud med henne som en reaktion på Reva-projektet, blev det en ny dunk bensin på debattelden.

Senare framkom att den ökning av inre utlänningskontroller som polisens statistik visat sedan Reva-projektet drogs igång inte nödvändigtvis berodde på att fler kontroller utfördes. Snarare kunde en förklaring vara att man blivit bättre på att .

Redan i februari krävde Vänsterpartiet en riksdagsdebatt om Reva-projektet. Vittnesmål i media om att personer med utländskt utseende hade stoppats, trots att man inte begått något fel, väckte frågor.

– Om detta stämmer kan det vara ett brott mot Europakonventionen. Mot bakgrund av det behöver det politiska ansvaret för eventuella folkrättsbrott i tunnelbanan klarläggas, sa Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson.Ekots direktrapport från första delen av Reva-debatten i riksdagen: