Misshandlad nekades vård

En man i Sundsvall misshandlades i sin bostad i Granloholm i natt. Ögonen var ingensvullna och näsan befaras vara knäckt. Mannen var kraftigt berusad och när polisen körde honom till akuten på Sundsvalls sjukhus ville dom inte ta emot honom där.
Han hänvisades till distriksläkarjouren där man kontaktade jourläkaren som, enligt vakthavande befäl, inte var intresserad av att ta hand om patienten. Eftersom polisen inte vågade köra hem mannen i hans tillstånd fick han övernatta på polisstationen.