Landstinget Gävleborg

Rullatorn kostar mest i Gävleborg

1:52 min

Funktionsnedsatta i Gävleborg betalar mest i Sverige för sina hjälpmedel. Det visar en jämförelse som Ekot gjort mellan landets samtliga 20 landsting. De funktionsnedsatta har egenansvar för de hjälpmedel de behöver, vilket betyder att Landstingets Gävleborg kan krympa sin hjälpmedelsbudget till ett minimum.

Landstinget Gävleborg är till exempel det enda landsting som INTE tillhandahåller rullatorer gratis eller kraftigt subventionerade. Gävleborna Anita Damström och Agneta Malmström har båda betalat mycket för de rullatorer som de så väl behöver.

– Min kostade 3450 kronor. Det tycker jag var dyrt, säger Anita Damström.

Agneta Malmström - som på liknande sätt betalt 3000 kronor för sin rullator -tycker att Landstinget snålar med hjälpmedlen.

 – Ja, absolut! De borde satsa mer på hjälpmedel än vad de gör, menar hon.

"Egenansvaret" är stort i Gävleborg 

Funktionsnedsattas egenansvar kallas den här sparsamheten som enligt jämförelsen drivits längre i Gävleborg än i andra landsting. Funktionsnedsatta ska själva betala hjälpmedel som inte föreskrivits, exempelvis rullatorer, kryckor och anpassade hushållsredskap. Det är rena diskrimineringen säger Marie Norén Hedberg, ombud för handikappföreningarna i Gävle:

– Det är helt orimligt att vi på grund av funktionsnedsättning ska behöva ha mycket högre kostnader för att kunna leva våra vardagsliv. Det är faktiskt diskriminering av oss, säger hon.

Trots att handikappföreningarna ofta har aktualiserat frågan, tycker Marie Norén Hedberg inte att Landstinget någonsin avgett något bra svar på varför funktionsnedsatta i Gävleborg tvingas att själva tvingas köpa hjälpmedel som i andra landsting är gratis:

– Det bara "är" så! Det är ett "egenansvar", lyder svaret.

Landstinget spar på hjälpmedlen

Egenansvaret är emellertid medveten landstingspolitik som ger pengar över till annat. Det säger det socialdemokratiska landstingsrådet Tommy Berger som inte på något sätt försöker bortförklara Landstingets sparsamhet när det gäller hjälpmedel.

– Om vi tittar på vår hjälpmedelsbudget så är den lågt satt i Gävleborg. Den är lägst eller bland de absolut lägsta i landet, säger han.

 Enligt Tommy Berger finns det förståelse för den avvägningen också bland de funktionsnedsatta själva. Men han säger samtidigt att han förstår om många tycker att Landstinget snålar:

– Visst, att de funktionsnedsatta tycker att vi skulle vara mer generösa och föreskriva mer hjälpmedel - det är fullt förståeligt, säger han

Orättvist tycker de funktionsnedsatta

Ytterst handlar det om en rättvisefråga. Det tycker 90-åriga Astrid Holmberg i Gävle som både blind och rörelsehindrad behöver köpa många hjälpmedel för att kunna klara sig i vardagslivet.

– Jag har släkt i Uppsala och vet att man där får rullatorn gratis. Jag tycker att det skulle vara lika i alla Landsting. Får man hjälpmedel gratis på det ena stället, ska man också få det på det andra, säger hon.