Annie Lööf gav felaktiga uppgifter i KU

2:44 min

När näringsminister Annie Lööf frågades ut av riksdagens konstitutionsutskott i tisdags hävdade hon att en viss handling aldrig lämnats ut från departementet till Ekot. Men det stämmer inte, då Ekot fick handlingen av en Lööfs medarbetare.

– En minister ska inte ljuga, det finns tydliga skrivningar i konstitutionsutskottet och i riksdagen om det och särskilt gäller det när man ställs till svars och blir granskad inför konstitutionsutskottet. För då förutsätts man verkligen ha tagit reda på och kollat upp frågor innan man svarar, säger Peter Eriksson.

Hur allvarligt är det?

– Det är mycket allvarligt.

Diskussionen i KU gällde en händelse i augusti förra året då Aftonbladet begärde ut en sammanställning av vilka kostnader departementen haft för intern representation. Innan Aftonbladet fått den nämnde Annie Lööfs statssekreterare den för Ekot i en intervju och efter intervjun skickade en av Lööfs medarbetare på eget initiativ över sammanställningen till Ekot, något som tolkats som ett försök att dämpa Aftonbladets kommande avslöjande.

Men så här sa Annie Lööf inför KU:

– Det här är mycket olyckligt. För det första vill jag säga att handlingen lämnades aldrig ut till Ekot.

Så här kommenterar i dag Annie Lööf sitt felaktiga uttalande i KU.

– Då måste jag korrigera mig så klart. Jag har gått på det underlag som mina medarbetare tagit fram, säger Annie Lööf.

Men handlingen lämnades till Ekot av en av dina nära medarbetare. Borde du inte känt till det när du var i KU?

– Jag har ingen avsikt att undanhålla något från konstitutionsutskottet. Har jag farit med osanning där så ber jag så klart så hemskt mycket om ursäkt.

Justitieombudsmannen JO har tidigare kritiserat att regeringskansliet dröjde i tre dagar med att lämna ut sammanställningen av departementens internrepresentation till Aftonbladet. Att medarbetare till näringsministern dessutom under tiden lämnade ut sammanställningen till Ekot ökar allvaret, menar Jens Västberg, den tjänsteman vid JO som förberedde beslutet om näringsdepartementets agerande. Peter Eriksson menar att det skulle kunna bryta mot regeringsformens krav på saklighet och det håller Jens Västberg med om.

– Ja, definitivt både osakligt och partiskt skulle det kunna vara. Och det strider mot hela fundamentet i tryckfrihetsförordningen - att man snabbt ska kunna ta del av handlingar.

Också Annie Lööf menar nu att journalister ska behandlas rättvist:

– Det är viktigt att behandla journalister lika. Jag har definitivt ingen annan uppfattning och kan bara beklaga om något annat har skett.

Peter Eriksson menar att Lööfs uttalande i KU skadar trovärdigheten i hennes övriga uttalanden och kan leda till mycket allvarlig kritik mot henne i KU:s granskning.

– Rimligtvis kommer det innebära att KU är ännu hårdare och tydligare i kritiken mot Annie Lööf. Men också att granskningen kommer att fortsätta i viss mån, säger Peter Eriksson.