TRAFIK

Farlig väg målas om - för dyrt med räcken

1:33 min

I höst byggs riksväg 41 förbi Skene och Kinna om. Vägen är en av de farligaste i Västra Götaland, och ska ändras till en "två plus ett-väg" - utan mitträcken. Det blir nämligen för dyrt.

– Vi gör en variant. När vi nu ändå lägger en ny beläggning passar vi på att måla 2+1-väg, säger enhetschef Jörgen Einarsson på Trafikverket.

Sträckan det handlar om går från Gullberg strax norr om Kinna till Berghem söder om Skene, totalt 12 kilometer. Här har det skett otaliga trafikolyckor genom åren - framförallt mötesolyckor.

Trafikverkets egen utredning visar att antalet singelolyckor är anmärkningsvärt högt, och bara på de åtta år som trafikverket tittat på skedde tre dödsolyckor, fyra svåra olyckor och 13 lindriga.

Marks kommun har också länge tryckt på och uppvaktat Trafikverket för att få till en säkrare väg. En uppvaktning skedde efter en dödsolycka för knappt två år sen då tre personer omkom.

Men nu ska vägen byggas om till en två plus ett väg, alltså där man omväxlande, i bägge riktningar, har en extra omkörningsfil. Några mitträcken finns det inte pengar till, istället målas vägen om.

Räcker detta för att minska riskerna?

– Nej. Det behövs mer åtgärder, men det är det vi kan göra i dagsläget utifrån de medel som är avsatta i den regionala planen, säger säger enhetschef Jörgen Einarsson på Trafikverket.

När blir det mitträcken?

-- Vi vet inte riktigt det, men i dagsläget ligger åtgärd på den här vägen runt 2020.