Region Skåne dålig på ekonomi

SKÅNE. I en serie granskningsrapporter får Region Skåne kraftig kritik för dålig kontroll på skattepengarna.
Olika revisionsbyråer har granskat Region Skånes olika bokslut för förra året och när det gäller koncernen står det att avvikelserna mot budget och prognoser är oroväckande och att den kraftiga kostnadsökningen 2001 tyder på otillräcklig kostnadskontroll. I nästa vecka kommer regions Skånes revisorer att väga samman alla granskningsrapporter till revisionsberättelsen för förra året.