Norén blir av med sina djur

Östhammars kommunalråd Birger Noréns nötkreatur ska omhändertas enligt djurskyddslagens bestämmelser. Det har Länsstyrelsen nu beslutat. Det gäller ett 30-tal djur som ska tas omhand av polisen för att sedan säljas.
Länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att Norén inte vidtagit de åtgärder som han borde ha gjort enligt gällande djurskyddsregler. Birger Norén har nu tre veckor på sig att överklaga beslutet, innan det verkställs. Det skriver Östhammars Nyheter.