Lööf ber konstitutionsutskottet om ursäkt

Nu ber näringminister Annie Lööf (C) formellt konsitutionsutskottet om ursäkt för att ha lämnat felaktiga uppgifter. 

"Jag vill be Konstitutionsutskottets ledamöter om ursäkt för de felaktiga uppgifterna och beklagar det inträffade", skriver Annie Lööf.

Diskussionen i KU gällde en händelse i augusti förra året då Aftonbladet begärde ut en sammanställning av vilka kostnader departementen haft för intern representation. Innan Aftonbladet fått den nämnde Annie Lööfs statssekreterare den för Ekot i en intervju och efter intervjun skickade en av Lööfs medarbetare på eget initiativ över sammanställningen till Ekot, något som tolkats som ett försök att dämpa Aftonbladets kommande avslöjande

"På en fråga från en ledamot nämnde jag att Näringsdepartementet inte hade lämnat den i ärendet aktuella sammanställningen över departementets internrepresentation till Ekot. Efter utfrågningen har jag emellertid kunnat konstatera att dennna uppgift inte stämmer", skriver Annie Lööf.

Hon fortsätter:

"Jag beklagar det inträffade och konstaterar att Näringsdepartementet borde ha säkerställt att handlingen hade lämnats ut till reportern som begärt ut den innan den lämnades till någon annan."

  Ekot