Strid om paraboler i Hagalund i Solna

Hyresgäster i det kommunala Solna bostäder i Hagalund protesterar nu mot beslutet att de måste ta ner sina parabolantenner.

En protestlista har gått runt bland grannarna och den ska snart lämnas till Signalisten i Solna.

Många av hyresgästerna har invandrarbakgrund och vill kunna  titta på tv från hemlandet.