Jämställdhetsmärke i butiken

Inom några år det finnas en jämställdhetsmärkning på varor i butiker, och också på olika typer av tjänster.
Tanken är att märkningen ska fungera som till exempel miljömärkningen idag. Utredaren Eva Eriksson kommer att föreslå regeringen att det blir en märkning, där företag som följer jämställdhetslagen, och aktivt arbeter med jämställdhetsfrågor, kan få sätta ett särskilt jämställdhetsmärke på sina varor och tjänster. Enligt utredningen är 3 av 4 konsumenter intresserade av jämställdhetsmärkning, och många företag är också intresserade.